Blog #2 Moeilijk rond komen door stijgende woonlasten

Stijgende woonlasten leidt tot zorgen huiseigenaren

Gemiddeld genomen stijgen de woonlasten die huiseigenaren betalen aan de gemeente met ruim 5 procent. Bij woonlasten kun je denken aan Onroerende Zaakbelasting (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing. Iedere gemeente stelt een eigen tarief vast.

Enorme stijging

RTLZ geeft in een artikel van februari 2020 aan dat 157 gemeenten de afvalstoffenheffing met meer dan 10 procent laat stijgen. In 6 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 50 procent. De stijging is te verklaren doordat de gemeente zelf ook meer kosten maakt en deze kosten worden doorberekend aan de burger.

De gemiddelde woonlasten bedragen 792 euro per huishouden. De duurste gemeente zijn Rozendaal, Vught of Oostzaan. De laagste woonlasten zijn te vinden in de gemeenten Tilburg, Hellevoetsluis of Nijkerk.

Moeilijk rond komen

In september 2019 bleek uit onderzoek van NIBUD al dat 14 procent van de huiseigenaren zulke hoge woonlasten heeft, dat er geen geld meer beschikbaar is voor overige uitgaven. Ruim 1 op de 3 huiseigenaren, die meewerkte aan het NIBUD onderzoek, bevestigde moeilijk rond te kunnen komen. 

Het ervaren van financieel schaarste zorgt er in het algemeen voor dat huishoudens minder mentale capaciteit hebben om goede beslissingen te nemen. De stijgende woonlasten van 2020 waren in het NIBUD onderzoek nog niet eens meegenomen, zodoende kan men er vanuit gaan dat de zorgwekkende situatie nog nijpender is geworden.

Woning per direct verkopen

Het is een trend dat woonlasten dusdanig hoog worden dat huiseigenaren niet meer in staat zijn om de eigen woning te kunnen betalen. Een mogelijke oplossing is om kleiner te gaan wonen of naar een goedkopere gemeente te verhuizen. Voorafgaand het overwegen van een een alternatief, is het een fijn gevoel om te weten wat jouw woning bij verkoop oplevert. Bij verkoop aan Woningspot heb je direct 100% zekerheid: wij kopen jouw woning direct en zonder verdere kosten voor een goede prijs. Met een flexibele overdrachtsdatum is het mogelijk om je eigen verhuisdatum vast te stellen. Dit geeft huiseigenaren een gerust gevoel om op te zoek te gaan naar een woning met goedkopere maandlasten.